You are 50 € away from free shipping

Postopek nakupa

 

1.) Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe / nakupa

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

•    prijava ter registracija v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova in uporabniškega gesla (glej tudi Točko 1.1 Splošnih pogojev poslovanja);
•    iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
•    izbor izdelka za nakup;
•    dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
•    določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
•    pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
•    izbor načina dostave izdelka (glej tudi Točki 2 in 10);
•    izbor načina plačila (glej tudi točko 3);
•    pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
•    potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi Točke 5 – 10)

2.) Prevzem naročila in dostava

Vsa naročila, katerih teža ne presega 2 kg odpošiljamo s Priporočenim pismom Pošte Slovenije.

 

2.1. Odpošiljanje naročila s priporočenim pismom preko Pošte Slovenije

Cena pošiljanja se obračunava po Ceniku poštnih storitev v notranjem prometu Pošte Slovenije in od dne 1.1.2017 znaša 2,55 € za pisma teže do 500 g. V primeru, da kupec izbere način plačila računa po povzetju, mora plačati še stroške odkupnine, ki od dne 1.1.2017 znašajo 1,22 €. Stroškov odkupnine pri plačilu po predračunu oziroma pri plačilu preko PayPal ni.
Dostava in odkupnina sta brezplačni v primeru, ko znaša vrednost nakupa 50,00 € ali več oziroma kadar se plačilo izvede preko PayPal.

Če je paket oziroma pismo, v katerem je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi, ki jo je izbral za dostavo naročila (glej Točko 10). Uporabniku (kupcu) priporočamo, da poleg sprožitve postopka reklamacije tudi zavrne sprejem pošiljke z razlogom poškodovane embalaže.

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije za pošiljanje naročil s priporočenim pismom ter tudi za paketno dostavo, če je le ta potrebna. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. V primeru prevzema izdelkov z izbrano možnostjo plačila po povzetju, uporabnik (kupcec) plača poleg stroškov dostave tudi stroške odkupnine.

3.) Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

3.1 Plačilo z UPN ob prevzemu pri izbrani dostavni službi

Kupec plača vrednost odkupnine po priloženi UPN položnici ob prevzemu paketa pri dostavni službi. V tem primeru kupec poleg stroškov dostave plača tudi stroške odkupnine (glej Točko 2)

 

3.2 Predhodno nakazilo kupnine na transakcijski račun Trgovca po izdelanem predračunu

Kupec od Trgovca na svoj elektronski naslov prejme predračun, na podlagi katerega izvede plačilo. Trgovec naročilo odpošlje po opravljenem plačilu na podlagi predračuna. V tem primeru kupcu ob dostavi izdelkov ni potrebno plačati stroškov odkupnine ( glej Točko 2)

  

3.3 Predhodno nakazilo kupnine preko PayPal računa

Kupec vrednost naročila plača v postopku nakupa v spletni trgovini preko PayPal računa oziroma z naslednjimi kreditnimi karticami: Mastercard, American Express, Visa, Discover in debetnimi karticami z oznako Visa. Trgovec naročilo odpošlje, ko je plačilo preko PayPal računa opravljeno. V tem primeru kupcu ob dostavi izdelkov ni potrebno plačati stroškov odkupnine ( glej Točko 2)

4.) Cene

Spletna cena velja za vse uporabnike spletne trgovine Trgovca. Nakup lahko opravijo registrirani uporabniki.
Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in ne vsebujejo DDV (DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena ZDDV-1 .), razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej Točki 2 in 10). Vse cene veljajo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine in za nakup izdelkov v poslovni enoti Trgovca.
Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

•    uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
•    uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

5.) Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
•    vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
•    vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
•    spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
•    odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
•    obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
•    spreminja izbrani način dostave izdelka;
•    spreminja izbrani način plačila ter
•    pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.) Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 2 ur (dveh ur) od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

7.) Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej Točko 9).

8.) Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi in odpošlje na naslov, ki ga je uporabnik (kupec) navedel v postopku oddaje naročila.

9.) Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški. Kupoprodajna pogodba med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je sklenjena v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca zato je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo (glej Točko 7). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

10.) Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 15-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@futurnatur.si  sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev.

Obrazec za odstop od pogodbe je na voljo na naslednji povezavi: Obrazec za odstop od pogodbe


Če kupec Trgovca po eletronski pošti o vračilu izdelkov ne obvesti v roku 15 dni, se šteje, da se kupec z naročilom nepreklicno strinja in vračilo izdelkov po tem roku ni več možno. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe na elektronski naslov Trgovca.
Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.
V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
Morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo.

11.) Stvarne napake

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Obvestilo o stvarni napaki na kupljenem blagu naj potrošnik pošlje na elektronski naslov info@futurnatur.si ali na poslovni naslov podjetja: Futurnatur d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.


© Glamur Natur. Online store by Shopamine. Cookie SettingsMy Data

This website uses cookies for it to function properly.  These cookies do not store any personal information.  With further use of this website you agree to our cookie policy.

More Information
×
Cookie policy for website Glamur Natur

What are cookies?

Cookies are small files, which the server sends to the user's browser while browsing the website. Received cookie is then loaded to the device (computer, tablet, smart phone) that is used to access the website.

Websites use different types of cookies.

  1. Website uses cookies that are mandatory for site's basic functionality and among other things allow the user to add items to basket, go to checkout, etc.
  2. Website uses cookies that gather information of the usage of the website. These tracking cookies enable the analysis of visits and browsed content. These cookies are anonymous and do not allow the tracking of specific identified user.
  3. Website uses cookies that enable anonymous tracking of information. These advertising cookies are used to tailor our advertising to your needs.

With further use of this website you agree to our cookie policy. You can always change your cookie settings by clicking the link in the footer of this page.

Your Settings

These are always enabled cookies required for basic site functionality. These include cookies that allow you to be remembered as you explore the site within a single session or, if you request, from session to session. They help make the shopping cart and checkout process run smoothly as well as assist in security issues and conforming to regulations.

These analytics cookies allow us to improve the site's functionality by anonymously tracking usage. In some cases these cookies improve the speed with which we can process your request, allow us to remember site preferences you've selected and help connect you to your social networks.De-selecting these cookies may result in poorly-tailored recommendations and slow site performance. You also may not be able to share effectively with Facebook, Twitter, or other social networks.

These cookies collect information to help better tailor advertising to your interests. The data collected is anonymous; it is not collected with any personal information you may have shared about yourself. De-selecting these cookies may result in seeing advertising that is not as relevant to you.