You are away from free shipping

Splošni pogoji poslovanja www.glamurnatur.si

 

1.    Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino www.glamurnatur.si (v nadaljevanju kot »Spletna trgovina«) upravlja Futurnatur d.o.o., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

1.1 Registracija v spletno trgovino

Z registracijo v Spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam.
Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, poslovno sposobna oseba.

Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje Spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe Spletne trgovine.

1.2    Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

•    podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter matična in davčna številka);
•    kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
•    informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
•    informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
•    način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave (glej Postopek nakupa);
•    informacije o načinih plačila (glej Postopek nakupa);
•    podatki o časovni veljavnosti akcijske ponudbe iz spletne trgovine;
•    informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop (glej Postopek nakupa);
•    informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika (glej Postopek nakupa);
•    informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki (glej tudi Točko 8).

1.3 Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem


Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Skrajni rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 3 (tri) delovne dni od datuma oddaje naročila za dostavne naslove v Sloveniji. V veliki večini pa se naročila oddana do 17.00 ure s priporočenim pismom Pošte Slovenije odpošiljajo isti delovni dan, kot so bila oddana.

Izdelki, ki niso na zalogi, imajo lahko dobavni rok daljši od 3 (treh) delovnih dni. Za dostavne naslove v Sloveniji velja rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini oziroma rok dobave, ki ga Trgovec kupcu sporoči preko elektronske pošte po oddanem povpraševanju oziroma naročilu. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

2.    Postopek nakupa v spletni trgovini

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Postopek nakupa v spletni trgovini, ki je dostopen tukaj: Postopek nakupa.

3.     Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.


4.    Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.
Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

5.    Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj: Politika zasebnosti.

6.    Pravno obvestilo

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Pravno obvestilo, ki se nanaša na uporabo avtorskega grafičnega in pisnega gradiva, objavljenega na Spletni strani. Pravno obvestilo je dostopno tukaj:  Pravno obvestilo

7.    Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v Spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v Spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej Postopek nakupa Točke 7 – 10).

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dostavnim službam dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi, ki jo je izbral za dostavo svojega naročila. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da kontaktira dostavno službo in sledi njihovim nadaljnim navodilom. Uporabnik (kupec) mora poskrbeti, da bo pošiljka ostala v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil. Trgovec bo skupaj z dostavno službo poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

8.    Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na telefonsko številko: 031-311-136. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski naslov vesna@futurnatur.si ali poštni naslov Futurnatur d.o.o., Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo najkasneje v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) pristojen naslednji izvajalec IRPS:

Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: drustvo.mediatorjev@gmail.com
Tel. št.: 01 306 10 74
Splet: www.slo-med.si

Povezava do Pobude za začetek postopka o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (IPRS): http://www.slo-med.si/potrosniski-spori/pobuda-za-zacetek-postopka-o-izvensodnem-resevanju-potrosniskih-sporov-iprs

Kupec lahko izbere izvajalca IRPS tudi po svoji izbiri. Izvajalci IRPS so na voljo na naslednji povezavi: Izvajalci IRPS

Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

9.    Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani na povezavi http://www.glamurnatur.si/obvestila.

Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo na elektronsko pošto info@futurnatur.si Trgovcu sporoči preklic.


Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Trgovca, v Ljubljani, dne  3.1.2019.


Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

© Glamur Natur. Online store by Shopamine. Cookie SettingsMy Data

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the Glamur Natur website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Managing cookies on the Glamur Natur website
Mandatory cookies

are cookies that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They allow you to log in to the user profile, select the language, agree to the terms and conditions and identify the session of the user. We are not obliged to obtain consent for their use.

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.